Условия за ползване

     С разглеждането и/или използването на този уебсайт Вие се съгласявате с условията за ползване на www.fanzonebg.com .

 • Предмет на Общите условия

 

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на услугите от  www.fanzonebg.com чрез Сайта. Каталоговата част на  FanZoneBG  е достъпнa за разглеждане от всички. Регистрацията на сайта дава възможност на FanZoneBG от една страна да получи достоверна информация за потребителите, които искат да направят поръчка.

 1. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКАЧл. 2. Съгласно изискванията на Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите, по-долу са упоменати данните за Доставчика, както следва:
 2. Наименование на Доставчика: „Стеванс“ ЕООД
 3. Данни за контакт: Email: office@fanzonebg.com, Тел: +359 877338666

II.ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.fanzonebg.com е електронен магазин, с интернет адрес www.fanzonebg.com, чрез който Ползвателите могат да осъществяват споразумения за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително и да извършват следните действия:

 1. Регистриране и създаване на персонален клиентски профил за преглеждане и закупуване на продуктите предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и ползване на допълнителни услуги, предлагани от фирмата;
 2. Да осъществяван контакти по електронен път свързани със сключването на договорни отношения с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, която се намира в Интернет;
 3. Да осъществяват търговски споразумения за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 4. Да осъществяват различни разплащания свързани с осъществените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съобразявайки се с поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН методи на разплащане.
 5. Да се информират за предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН нови стоки;
 6. Да се информират за продуктите, характеристиките им, цените и начина за тяхната доставка;
 7. Да се осведомяват за правата си, произтичащи от закона за защита на потребителите и закона за електронна търговия, чрез страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

 Надзорни органи, отговарящи за защита на потребителите:

(1) Комисия за защита на личните данни

(2) Комисия за защита на потребителите

Чл. 4. Доставчикът се задължава да гарантира правата на Ползвателите и доставката на стоките, съобразно буквата на закона и условията приети в практиката, и съобразени с потребителското и търговското право.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват споразумение за осъществяване на покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез профила на Доставчика, достъпен на интернет адреса му www.fanzonebg.com, или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) Съгласно споразумението сключено между Доставчика и Ползвателите за покупко-продажба на продукти, Доставчикът е длъжен да достави и прехвърли стоките на избрани от Ползвателя чрез сайта на Електронен магазин.

(3) Ползвателя е длъжен да плати на Доставчика парично възнаграждение за доставените стоки съобразявайки се с условията, описани в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Сумата е в размера на цената, на стоките, обявена от Доставчика на интернет адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(4) Доставчикът се задължава да достави всички стоки избрани от Ползвателя в срок и съобразно условията, обявени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно описаните тук общи условия.

(5) Цената за доставката се заплаща отделно от цената на стоките и артикулите предлагани от Електронен магазин.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът приемат, че всички споразумения и разплащания между тях, свързани с изпълнението и сключването на договор за покупко-продажба, могат да бъда извършени по електронен път и чрез електронни споразумения, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Приема се, че всички електронни заявки, направени от Ползвателите на сайта, са направени от лицата, упоменати в данните, представени от Ползвателя при регистрация на сайта. Заявленията се приемат за валидни, ако Ползвателят е въвел съответно името и парола си за достъп до профила си в сайта.

 

III.Стоки, обект на продажба

Обект на продажба са Стоките, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя.
Стоките, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество в същия. Възстановяването на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от наша страна, след като се уверим в нейната цялост! Възстановяването на сумата става по банков път или с наложен платеж.

 

IV.Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава Стоките от Сайта по реда и условията посочени в него . Потребителят декларира, че е запознат с настоящите общи условия и се задължава да ги спазва още при попълването на своя клиентски профил. Това става чрез натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“. Задължение на Потребителят е при регистрация да предостави реални и актуални данни. Освен това е задължен сам да актуализира данните, които е посочил при регистрацията си, ако настъпи промяна в тях. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка. Потребителят има право на доставка на заявената Стока / Стоки на посоченият адрес за доставка, след потвърждение по телефона или e -mail от нас. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява  FanZoneBG и съответните власти за всеки случай на неправомерен достъп, чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си

според обявения в Сайта начин .
 V.Права и задължения на FanZoneBG

FanZoneBG няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.
FanZoneBG има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани / разположени на сървъра на  FanZoneBG.
FanZoneBG има право ежеседмично да праща писмо с новини до Потребителите на сайта, ако те са съгласни. Това писмо съдържа в себе си актуални промоции, нови продукти, новини за предстоящи празници, свежи идеи за подаръци и др.
FanZoneBG гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.

VI.Условия за сключване на ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно страницата на Електронен магазин за покупка и сключване на търговски отношения с Доставчика за покупка или продажба на предложените от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, описани на адрес www.fanzonebg.com .

(4) Ползвателя се приема като страна по договора с Доставчика чрез данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния клиентски профил на Ползвателя. За избягване на съмнение, това са данните, с които е създаден клиентски профил на Ползвателя при Доставчика.

(5) Доставчикът се задължава да осигури на интернет страницата си, средства, които технически да установят и поправят грешките при въвеждане на информация, преди да бъде осъществено сключването на договора между двете страни.

(6) Договорът се счита за сключен между двете страни веднага след извършване на регистрация на Ползвателя в сайта на Доставчика.

(7) Доставчикът е задължава да достави стоките на посочения от Ползвателя адрес, като не носи никаква отговорност, ако предоставените за доставка данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. Доставчикът и Ползвателя осъществяват договорни споразумения за покупко-продажба на стоки, следвайки следната процедура:

(1)Регистрация.

Ползвателят създава свой профил чрез регистрация в Електронен магазин и предоставя необходимите данни за контакт и доставка на Доставчика.

(2) Заявяване на стоки

Заявяването на стоки става чрез влизане в системата за поръчки на Електронен магазин съответно с име и парола за идентифициране.

Избирането на стоките, предлагани от Електронен магазин става чрез добавянето им към списък със стоки за покупка;

(3)Получаване и доставка на стоките

Получаването и доставката на стоките от Ползвателя се извършва чрез предоставяне на данни за доставката, упоменаване на начина и момента на плащане на покупката и потвърждаване на поръчката;

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. (1) Доставчикът се задължава да достави и предаде избраните стоки на Ползвателя в срока, определен още при сключване на договора.

(2) В случай, че няма точно обявен срок, съгласно ал. 1 Доставчикът е длъжен да я достави и предаде на Ползвателя в срок не по-голям от 2 месеца.

Чл. 18. Ползвателят се задължава да прегледа стоката в момента на нейното доставяне и предаване. Ако продуктът не отговаря на изискванията, следва незабавно да се уведоми Доставчика за проблема.

Приятно пазаруване с FanZoneBG ! 🙂